Pakarjahe

Sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit pada tanaman jahe.

Terdapat data-data gejala yang dapat dipilih pengguna sesuai dengan gejala yang tampak pada tanaman jahenya.
Sistem akan memberikan diagnosa seperti seorang pakar. Diagnosa tersebut berupa data-data penyakit secara lengkap dan terdapat cara penanganannya.